Bomull

En serie bilder inspirerade av Gunilla Anders bok Bomull – en solkig historia. Under arbetsprocessen hade jag och författaren kontakt och bilder och bok ställdes ut tillsammans vid ett par tillfällen.