CV

Utbildning

1976  Kursverksamhetens konstskola, Uppsala 

1977. Kunsthöjskolen Holbaek slots ladegaard. Danmark 

1995-98 Konstfackskolan Stockholm, bildlärarlinjen 


Separatutställningar

2022  Colorida Galeria de Arte, Lissabon

2018   ”Bomull” Perssons magasin, Löa Ljusnarsberg

2014   Galleri Quirinus, Köping     

2014    ”Dom andra” Nora Konsthall

2013   Kulturcentrum Berget, Degerfors  

2012   Konstfrämjandet Bergslagen. Turné på länsbiblioteken för ”Lilla Prinsessan” med underlag för samtal med barn i förskolan

2010  Galleri Strandkullen, Nyhyttan

2010   Lindesbergs bibliotek

2005  ”Barnkammarbilder”Konstfrämjandet Örebro

2004  ”Barnkammarliv” Muséet Kvarnen , Filipstad       
2004  Hällefors konsthall        

 2003  Alsta trädgårdar, Uppland


Grupputställningar      

2018   ”Now you see me now you don´t”.  Bryggeriet Nora.

2014 – 2023  Galleri södra Hyttan. Huvudansvarig för och deltagare i den årliga tematiska sommarutställningen. Galleriet ligger i anknytning till Bergslagens Bokloppis.

2008  ”Samma himmel samma jord”. Gottsundabiblioteket, Uppsala. I samarbete med högstadieelever i Hällefors och Uppsala.


Samlingsutställningar (urval)

2023, 2022, 2017   Vinterspår, Lindesberg

2014   Länets konst, Örebro

2014   Toscana nordic Art festival

2004, 2006   Norasalongen

2000, 2002  

Stipendier    Norasalongen 2006


Representerad

Hällefors, kommunhuset

Kyrkogårdsförvaltningen, Örebro (Norra Kyrkogården)

Nora kommun


Övrigt   

2014-    Huvudansvarig för Galleri Södra Hyttan, Hällefors kommun 

1999-2024 Anställd som bildlärare inom Hällefors kulturskola/grundskola