Havet

är det universum jag alltmer ägnar mitt konstnärskap åt. Havet i såväl yttre fysisk bemärkelse - elementet  som är mänsklighetens vagga -  som alla de ogripbara processer som på ett inre plan binder samman människor med övrigt liv på jorden. Människan består till 60% av vatten.


Trots att jag bor i skogen är det havet som återkommer flitigast i mina bilder. Då jag för något år sedan reflekterade över detta beslutade jag mig för att ge mig hän. Jag vill se vad som händer om jag tillåter mig att med de bildskapande materialens hjälp färdas med en djuphavsström eller sköljas upp på en avlägsen strand. Ibland känner jag mig som den Strandvarelse som väntar bara du gör ett endaste klick med fingret på den digitala musen. Den långbenta storögda som nyfiket skrapar med hoven på havets yta samtidigt som den tålmodigt väntar på att ägget ska kläckas.