Revir

2014 var jag med om att starta upp Galleri Södra Hyttan. Det ligger i anslutning till kulturcentret Bergslagens Bokloppis beläget ungefär mittemellan Hällefors och Ljusnarsberg. Vi bestämde oss redan då för en verksamhet bestående av sommarutställningar byggda kring ett tema, i första hand ett forum för konstnärer med koppling till norra Örebro län. Eftersom vargar och invandring då var heta frågor blev temat detta första år ”Revir”.


Hur vi definierar oss och hur vi markerar våra gränser gentemot andra levande varelser är frågor som på ett eller annat sätt präglar det mesta av mitt konstnärskap. ”Dom andra” var titeln på min utställning i Nora konsthall samma år. Den omfattade flera av verken i ”Revir” och mitt syfte var att väcka tankar kring utanförskap och tillhörighet. I programmet ingick också en barnverkstad.